Proeven, ruiken en voelen staan centraal tijdens Week van de Smaak. Samen met de kleinsten trekken we de koksmutsen aan en duiken we twee uur lang in de kinderkeuken.

De officiële Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van 13 tot 23 november 2014. Dit tiendaags publieksevenement rond smaak en eetcultuur vindt plaats over heel Vlaanderen en Brussel.Heel wat lokale besturen, sociaal-culturele verenigingen en organisaties organiseren tijdens deze week activiteiten die te maken hebben met het thema. Ook Horizon Educatief springt mee op de kar en programmeert een week lang smakelijke activiteiten voor leerlingen van het 3de kleuter en 1ste graad lager onderwijs. Met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ draait Week van de Smaak dit jaar rond duurzame voeding. 

Meer informatie over programmering, reservaties en prijs kan je opvragen bij Silla (silla.callewaert@horizoneducatief.Be | 059 32 21 83)