Hogescholen

Met je studenten op bezoek komen naar Horizon Educatief? Dat kan! 

Als educatieve dienst aan de kust zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van ervaringsgerichte sessies voor kleuters, leerlingen van de lagere school en studenten van het secundair onderwijs. Onze sessies kenmerken zich door het gebruik van heel wat veldwerkmateriaal dat kinderen en jongeren actief aanspoort om te ontdekken en te experimenteren.

Voor studenten uit tal van richtingen kunnen wij een bezoek op maat uitstippelen waarbij we onze werking, onze lespakketten en educatieve koffers toelichten en studenten de kans bieden zich te verdiepen in de materie. Daarnaast is het ook mogelijk om met de klasgroep een ervaringsgerichte sessie mee te volgen met één van onze animatoren. We bieden sessies aan binnen de domeinen Natuur- en Milieueducatie en Kusterfgoed . 

Mogelijke doelgroepen: 

1) Lerarenopleiding Kleuteronderwijs (Wereldoriëntatie, Muzische, …) 
2) Lerarenopleiding Lager Onderwijs (Wereldoriëntatie, Muzische, …) 
3) Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, …)
4) Sociaal Cultureel Werk
5) Sociaal Maatschappelijk Werk
6) …

De voorbije schooljaren mochten we al studenten ontvangen van onder andere Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, HoGent, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, … . 

Voor meer informatie of het uitstippelen van een bezoek op maat, contacteer ons via info@horizoneducatief.be