All Products >> Lager onderwijs - 1ste graad >>Water om te leven

Product Details

Steeds meer dringt het besef door dat water een kostbaar goed is. Water is een teken van leven. Doen, ontdekken, herkennen, spelen, bedenken, … De kinderen beleven een waterfestijn, waarbij ze spelend uitgedaagd worden water in alle variëteiten te ervaren. Wat wil water voor de mensen zijn? Het spel, het beleven en het verhaal kunnen een doel op zich zijn, maar het kan ook de aanleiding zijn om projectmatig een week te werken rond het thema ‘zee’ en/of ‘water’. De kinderen ontwikkelen een bewustzijn over de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en ontdekken het geheim en de kracht van ‘zee en water’ binnen andere culturen.

[table “4” not found /]

Basic accordion

[su_accordion] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [/su_accordion]