All Products >> >>Onder de spiegel van de Spuikom

Product Details

In 1987 gaf de Vlaamse regering een bestemming aan de oppervlaktewateren in Vlaanderen: zwemwater, viswater, water geschikt voor drinkwaterproductie en schelpdierwater. De spuikom is de enige plaats in Vlaanderen met bestemming ‘schelpdierwater’. De jongeren onderzoeken een aantal factoren waaraan het schelpdierwater moet voldoen. Met visnetjes gaan ze na welke dieren en planten in het water leven. De levende en de niet levende natuur wordt in relatie gebracht met elkaar. Dit plasje vol leven is écht een kijkje waard! Afspraak: bij voorkeur per fiets (of te voet).

Basic accordion

[su_accordion] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [su_spoiler title="Spoiler title"] Spoiler content [/su_spoiler] [/su_accordion]