Waterstofdagen

De haven van Oostende speelt een cruciale rol in de offshore windenergie bevoorrading. Waterstof en hernieuwbare energie gaan hand in hand.

Milieuvriendelijk waterstof kan worden aangemaakt door elektrolyse. De waterstofmoleculen kunnen worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt in tal van lage emissie energietoepassingen: brandstofcellen in personen- en vrachtwagens en verbrandingsmotoren in toepassingen met hogere energievereisten zoals schepen. Goedkope hernieuwbare energie en energieoverschotten kunnen worden omgevormd tot waardevolle waterstof.

CMB heeft een 100-tal zeeschepen operationeel in al onze oceanen. Binnen deze groep werkt de afdeling CMB Technologies aan tal van toepassingen met waterstof. In 2017 heeft CMB Technologies de Hydroville gelanceerd, het eerste geklasseerde schip dat waterstof gebruikt in conventionele verbrandingsmotoren met aanzienlijk lagere CO2-uitstoot.
Verscheidene andere projecten zijn in ontwikkeling: sterkere waterstofmotoren, waterstof tankstations, onderzoek naar nieuwe opslagtechnieken en ontwikkeling van nieuwe soorten waterstofschepen. In maart 2019 werd de  ontwikkeling van de HydroCat aangekondigd. Dit schip zal dienen om bemanningen van een offshore windpark aan en af te voeren.

Waterstof is een sleutelelement in de energietransitie. Het nu omarmen, is de toekomst veilig stellen!

HYDROVILLE

Dankzij RNSYC kan de Hydroville de zomervakantie doorbrengen in Oostende. Het schip zal aangemeerd liggen in het Montgomerydok, ter hoogte van de Mercatorsluis. 

 

UITNODIGING WATERSTOFDAGEN, SPEELS & EDUCATIEF!

CMB, Haven Oostende en Horizon Educatief werkten samen een tentoonstelling uit over de werking van waterstof en de toepassingen. Het team van Horizon Educatief begeleidt deze tentoonstelling op een speelse manier.

De tentoonstelling is op volgende momenten onder begeleiding te bezoeken:

  • Zaterdag 24 en zondag 25 augustus
  • Zaterdag 7 en zondag 8 september
  • Zaterdag 14 en zondag 15 september

Er is telkens om 14u en om 15u30 een rondleiding voorzien. Er worden demonstraties gegeven en er is de mogelijkheid om zelf experimenten uit te voeren.

Inschrijven is noodzakelijk via info@horizoneducatief.be.