Themadagen A-Z

Als de dijken breken

Als de dijken breken

Door de veranderingen van het klimaat en het gevaar op superstormen is het belangrijk dat Oostende en andere regio’s die in overstromingsgebied liggen, bestand zijn tegen deze gevaren. We willen kinderen en jongeren dan ook bewust maken van wat er gaande is, welke maatregelen er al in voege zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er niet aan kustverdediging gedaan wordt. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een aantal ervaringsgerichte opdrachten. Door zelf te proberen en te ontdekken, krijgen de leerlingen de kans om zelf ideeën aan te brengen en oplossingen te bedenken. De DOE-stations zijn afgestemd op de eindtermen van het lager onderwijs.

DATUM 6 – 10 november 2017
&
29 januari – 2 februari 2018
DUUR 2u
DOELGROEP 3de graad lager onderwijs
MAX. 25 leerlingen
AFSPRAAKPLAATS Horizon Educatief, Fortstraat 128, 8400 Oostende
LOCATIE Binnen
PRIJS (Oostendse scholen) € 45
PRIJS (andere scholen) € 75
MEER INFO Ruth Teerlynck| Verantwoordelijke Natuur- en milieueducatie | ruth.teerlynck@horizoneducatief.be | 059 322183

—————-

De inschrijvingen voor deze themadag zijn afgesloten.

Bookmark the permalink.