Afspraken & aandachtspunten

1) Reserveer tijdig je sessie(s) en/of themadagen en hou rekening met de maximale capaciteit van maximum 25 leerlingen per groep.

2) Hou in het achterhoofd dat het reserveren van een sessie steeds onder voorbehoud is. Pas wanneer je van Horizon Educatief bevestiging krijgt, staat je sessie definitief geboekt. Het al dan niet bevestigen van een sessie is namelijk van meerdere factoren afhankelijk; beschikbare animatoren, beschikbaarheid lokalen, aantal reeds geboekte sessies per dagdeel, beschikbaarheid materiaal etc. We doen steeds ons best om zoveel mogelijk op je vraag of voorkeur in te gaan. 

3) Hou er rekening mee dat de temperatuur op het strand enkele graden frisser kan zijn dan op de speelplaats. Om nog maar te zwijgen van het frisse water. Maak dus ook de ouders attent op dit feit zodat ze hun spruit goed ingeduffeld – ook in de zomer – naar school sturen op de dag van de activiteit. Een warme trui en een regenjas zijn een absolute must.

4) Horizon Educatief en de animatoren investeren veel tijd, energie en financiële middelen in het vlot laten draaien van de werking. Moet je om één of andere reden annuleren, doe dit dan minstens 10 dagen vóór de activiteit plaatsvindt. Zoniet wordt de activiteit alsnog aangerekend.

5) Hou het op het openluchtcentrum Duin & Zee en in de aangrenzende duinen en stranden netjes en vraag de leerlingen alle afval weg te gooien in de afvalcontainers. Controleer na jullie bezoek aan het centrum, de duinen, het strand en/of de zee steeds of geen afval (of verloren voorwerpen) achterblijft.

6) We verwachten van de leerkracht een actieve participatie tijdens de geboekte sessie. De leerkracht blijft op eender welk moment tijdens de sessie verantwoordelijk voor zijn of haar klas.