Horizon Educatief vzw

Voorstelling

Horizon Educatief vzw, boordevol passie voor de zee sinds 1995, is een educatieve dienst aan de Oostendse kust. Op speelse wijze beoogt Horizon Educatief het leven aan onze Noordzeekust te ontdekken. Met dit rijke biotoop als natuurlijk kader creëren we een zee aan mogelijkheden: klimmen en klauteren, verkennen, ontdekken, voelen en tasten, ruiken en proeven en languit genieten. Onuitputtelijke mogelijkheden die door de educatieve dienst worden voorbereid en waarbij ervaringsgericht leren centraal geplaatst wordt.

Daarnaast nodigt onze werking ook uit tot cultuurbeleving met specifieke aandacht voor erfgoed en roepen we als organisatie ook op tot verdraagzaamheid binnen onze multiculturele samenleving door het aanbieden van mondiale sessies, themadagen en educatieve koffers.

Scholen en klassen van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs vinden bij ons een schat aan ateliers waarmee ze aan de slag kunnen. Horizon Educatief is ook de thuishaven voor de inhoudelijke invulling van zee- en visserijklassen. Speels en thematisch golft de zee doorheen zo’n actieve werkweek.

De kracht van onze werking schuilt in de speelse, creatieve en eenvoudige aanpak en wordt dagdagelijks waargemaakt door een team uit de wereld van het onderwijs en de natuur- en milieusector. Gebeten door de zee zijn deze beroepskrachten en vrijwillige animatoren de ideale gidsen die kinderen en jongeren het bruisende leven langs de kust in een roes vol avontuur weten te brengen. 

Missie

Horizon Educatief begeestert mensen om de veelzijdigheid van onze kust te ontdekken. Hierbij legt Horizon Educatief vooral het accent op natuur en milieu, mondiale vorming en erfgoed. De activiteiten van deze educatieve dienst leggen linken met duurzaamheid in een zo breed mogelijke context. Creativiteit en ervaringsgericht werken staan centraal in het aanbod van begeleide ateliers, pakketten op maat en vorming. Horizon Educatief richt zich in eerste instantie tot het onderwijs, maar organiseert ook ateliers, activiteiten en pakketten op maat voor andere groepen, verenigingen en families.

Doelstellingen

 Horizon Educatief stelt zich tot doel:

1) Het organiseren van natuur- en milieueducatieve en recreatieve activiteiten tijdens het schooljaar (zeeklassen, natuurdagen, geleide wandeltochten, …).

2) De uitbouw van werkmateriaal rond zeeklassen en natuurdagen specifiek gericht naar het onderwijs.

3) Binnen Wereldoriëntatie (Mens & Ruimte, Mens & Tijd, Mens & Natuur) en Muzische Vorming (Bewegingsopvoeding, Muziekopvoeding, Beeldopvoeding) nieuwe impulsen aanreiken, dit conform de verwachtingen van de eindtermen en de diverse leerplannen van de verschillende onderwijsnetten. 

4) Het ervaringsgericht werken stimuleren binnen het onderwijs.

5) Het uitwerken van een eigen streekgericht regionaal aanbod.

6) Een spil voor streekinitiatieven zijn.

7) Het ondersteunen en samenbrengen (informatie, advies, logistieke steun) van natuur- en cultuurverenigingen en het onderwijs binnen onze regio.

8) Het opwekken van interesse rond natuurbehoud, het bevorderen van milieubewustzijn en milieugedrag door middel van het geven, ontwikkelen en bevorderen van informatie en educatie.