Wat is de aanmonstercursus?
Deze vormingsreeks is vooral gericht naar mensen die binnen het jeugdwerk en het onderwijs willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren aan onze kust. Boeiend voor al wie zich wil inzetten binnen onze educatieve dienst en kinderen, jongeren en volwassenen mee op sleeptouw wil nemen. Aanmonsteren bij Horizon Educatief vzw is een uitdaging en ontdekkingstocht voor natuurgidsen, zeeanimatoren, (ex-)leerkrachten en vrijwilligers binnen een educatieve  organisatie om zich verder te bekwamen. Een heel werkjaar golft de zee doorheen de verschillende sessies van Horizon Educatief vzw. Steunend op drie pijlers (natuur & milieu, erfgoed en wereldburgerschap) staat het ervaringsgericht werken bij ons voorop!

Ieder vormingsmoment is tweeledig: enerzijds elke sessie ervaren, verwerken en kunnen verwezenlijken, anderzijds vertrouwd raken met de pedagogische onderbouw ervan. Bovendien worden hierbij de raakvlakken en doelstellingen van het onderwijs en het jeugdwerk aangereikt. Dit jaar voorzien we 6 effectieve cursusmomenten (de eerste 6 sessies) en 4 oefenmomenten. De oefenmomenten zijn momenten waarop de cursisten zich in een sessie van Horizon Educatief inwerken en een gedeelte van die sessie brengen aan de andere cursisten. Zo leren cursisten ons aanbod aan den lijve kennen en kunnen ze zelf voor een groep (leren) spreken. De planning en invulling van die 4 momenten wordt in samenspraak met de cursisten beslist.

Praktisch?
De aanmonstercursus wordt in 2019 georganiseerd op 10 vrijdagen. De cursus vindt plaats op Duin en Zee in Oostende op vrijdagmorgen van 9.15 uur tot 12.30 uur.  Er zijn in totaal 10 vormingsmomenten voorzien, te starten vanaf 25 januari De cursusprijs bedraagt 25 EUR. Hiervoor krijg je cursusmateriaal, professionele begeleiding en koffie en koekjes tussendoor. Engageer je je nadien om als animator aan de slag te gaan bij Horizon Educatief vzw, dan word je automatisch lid van Horizon Educatief (lidgeld = 10 euro).

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier helemaal onderaan deze pagina. Het inschrijvingsgeld wordt overgeschreven op rekeningnummer BE22 3800 1511 0247 van Horizon Educatief vzw, Fortstraat 128, 8400 Oostende met als mededeling:”aanmonstercursus + [je naam]”

 Programma

25 januari  2019
Horizon Educatief vzw in al haar facetten
Ervaringsgericht werken – leren met al je zintuigen
Kennismaking met de KLEUREN VAN DE ZEE

1 februari 2019
Omgaan met doelgroepen
Van groepsdynamiek tot methodiek
Kennismaking met BUITEN WESTEN

8 februari 2019

Natuurbeleving via storytelling
Hoe mensen meekrijgen in je verhaal

Kennismaking met WOESTE WILLEM

15 februari 2019
Het verleden in een modern jasje
Thematisch en gefaseerd werken
Kennismaking met de MERCATOR

22 februari 2019
Oost west, kust best
Natuurexploratie op het strand
Kennismaking met de ZEEKOFFER

1, 8, 15 en 22 maart 2019
Oefenmomenten “hoe sessies begeleiden bij Horizon Educatief?”

5 april 2019
Educatie met een smaakje
Evalueren in stijl
Kennismaking met GIEBELTON

Inschrijven

Wil je deelnemen aan de aanmonstercursus? Vul dit inschrijvingsformulier in en we contacteren je zo snel mogelijk terug.

Meer info?
Horizon Educatief vzw
Fortstraat 128
8400 Oostende
059 32 21 83
info@horizoneducatief.be