Wat is de aanmonstercursus?
Deze vormingsreeks is vooral gericht naar mensen die binnen het jeugdwerk en het onderwijs willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren aan onze kust. Boeiend voor al wie zich wil inzetten binnen onze educatieve dienst en kinderen, jongeren en volwassenen mee op sleeptouw wil nemen. Aanmonsteren bij Horizon Educatief vzw is een uitdaging en ontdekkingstocht voor natuurgidsen, zeeanimatoren, (ex-)leerkrachten en vrijwilligers binnen een educatieve  organisatie om zich verder te bekwamen. Een heel werkjaar golft de zee doorheen de verschillende sessies van Horizon Educatief vzw. Steunend op drie pijlers (natuur & milieu, erfgoed en wereldburgerschap) staat het ervaringsgericht werken bij ons voorop!

Ieder vormingsmoment is tweeledig: enerzijds elke sessie ervaren, verwerken en kunnen verwezenlijken, anderzijds vertrouwd raken met de pedagogische onderbouw ervan. Bovendien worden hierbij de raakvlakken en doelstellingen van het onderwijs en het jeugdwerk aangereikt. Dit jaar voorzien we 6 effectieve cursusmomenten (de eerste 6 sessies) en 4 oefenmomenten. De oefenmomenten zijn momenten waarop de cursisten zich in een sessie van Horizon Educatief inwerken en een gedeelte van die sessie brengen aan de andere cursisten. Zo leren cursisten ons aanbod aan den lijve kennen en kunnen ze zelf voor een groep (leren) spreken. De planning van die 4 momenten worden in samenspraak met de cursisten beslist.

Praktisch?
De aanmonstercursus wordt in 2018 georganiseerd op 10 woensdagen. De cursus vindt plaats op Duin en Zee in Oostende op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.  Er zijn in totaal 10 vormingsmomenten voorzien: 24/01, 31/01, 7/02, 14/02, 21/02, 28/02, 7/03, 14/03, 21/03 en 28/03. De cursusprijs bedraagt 20 EUR. Hiervoor krijg je cursusmateriaal, professionele begeleiding en koffie en koekjes tussendoor. Engageer je je nadien om als animator aan de slag te gaan bij Horizon Educatief vzw, dan word je automatisch lid van Horizon Educatief (lidgeld = 10 euro).

Gelieve uw deelname te bevestigen via e-mail aan Els (els.degryse@horizoneducatief.be) of bel (059 32 21 83). Het inschrijvingsgeld wordt overgeschreven op rekeningnummer BE22 3800 1511 0247 van Horizon Educatief vzw, Fortstraat 128, 8400 Oostende met als mededeling:”aanmonstercursus + [je naam]”

Programma

24 januari  2018
Horizon Educatief vzw in al haar facetten
Ervaringsgericht werken – leren met al je zintuigen
Kennismaking met WINDPAINTING

31 januari 2018
Omgaan met doelgroepen
Van groepsdynamiek tot methodiek
Kennismaking met WOESTE WILLEM

7 februari 2018

Het verleden in een modern jasje
Thematisch en gefaseerd werken
Kennismaking met FORT NAPOLEON

14 februari 2018
Oost west, kust best
Natuurexploratie op het strand
Kennismaking met de ZEEKOFFER

21 februari 2018
Met beide voeten in de wereld
Visie en aandachtspunten wereldoriëntatie
Kennismaking met DE AARDBAL

28 februari 2018
Educatie met een smaakje
Evalueren in stijl
Kennismaking met GIEBELTON

7, 14, 21 en 28 maart 2018
Oefenmomenten “hoe sessies begeleiden bij Horizon Educatief”

Meer info?
Horizon Educatief vzw
Fortstraat 128
8400 Oostende
059 32 21 83
059 32 19 50
info@horizoneducatief.be