Wat is de aanmonstercursus?
Deze vormingsreeks is vooral gericht naar mensen die binnen het jeugdwerk en het onderwijs willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren aan onze kust. Boeiend voor al wie zich wil inzetten binnen onze educatieve dienst en kinderen, jongeren en volwassenen mee op sleeptouw wil nemen. Aanmonsteren bij Horizon Educatief vzw is een uitdaging en ontdekkingstocht voor natuurgidsen, zeeanimatoren, (ex-)leerkrachten en vrijwilligers binnen een educatieve  organisatie om zich verder te bekwamen. Een heel werkjaar golft de zee doorheen de verschillende sessies van Horizon Educatief vzw. Steunend op twee pijlers (natuur & milieu en kusterfgoed) staat het ervaringsgericht werken bij ons voorop!

Ieder vormingsmoment is tweeledig: enerzijds elke sessie ervaren, verwerken en kunnen verwezenlijken, anderzijds vertrouwd raken met de pedagogische onderbouw ervan. Bovendien worden hierbij de raakvlakken en doelstellingen van het onderwijs en het jeugdwerk aangereikt. Elk jaar voorzien we 6 effectieve cursusmomenten (de eerste 6 sessies) en 4 oefenmomenten. De oefenmomenten zijn momenten waarop de cursisten zich in een sessie van Horizon Educatief inwerken en een gedeelte van die sessie brengen aan de andere cursisten. Zo leren cursisten ons aanbod aan den lijve kennen en kunnen ze zelf voor een groep (leren) spreken. De planning en invulling van die 4 momenten wordt in samenspraak met de cursisten beslist.