Wat is de aanmonstercursus?
Deze vormingsreeks is vooral gericht naar mensen die binnen het jeugdwerk en het onderwijs willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren aan onze kust. Boeiend voor al wie zich wil inzetten binnen onze educatieve dienst en kinderen, jongeren en volwassenen mee op sleeptouw wil nemen. Aanmonsteren bij Horizon Educatief vzw is een uitdaging en ontdekkingstocht voor natuurgidsen, zeeanimatoren, (ex-)leerkrachten en vrijwilligers binnen een educatieve  organisatie om zich verder te bekwamen. Een heel werkjaar golft de zee doorheen de verschillende sessies van Horizon Educatief vzw. Steunend op drie pijlers (natuur & milieu, erfgoed en wereldburgerschap) staat het ervaringsgericht werken bij ons voorop!

Ieder vormingsmoment is tweeledig: enerzijds elke sessie ervaren, verwerken en kunnen verwezenlijken, anderzijds vertrouwd raken met de pedagogische onderbouw ervan. Bovendien worden hierbij de raakvlakken en doelstellingen van het onderwijs en het jeugdwerk aangereikt.

Praktisch?
De aanmonstercursus wordt in 2017 georganiseerd op 6 vrijdagen. De cursus vindt plaats op Duin en Zee in Oostende op vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.  Er zijn in totaal 6 vormingsmomenten voorzien: 17/02, 24/02, 3/03, 10/03, 17/03 en 24/03. De cursusprijs bedraagt 20 EUR. Hiervoor krijg je cursusmateriaal, professionele begeleiding en koffie en koekjes tussendoor. Engageer je je nadien om als animator aan de slag te gaan bij Horizon Educatief vzw, dan word je automatisch lid van Horizon Educatief (lidgeld = 10 euro).

Gelieve uw deelname te bevestigen via e-mail aan Ruth (ruth.teerlynck@horizoneducatief.be) of bel (059 32 21 83). Het inschrijvingsgeld wordt overgeschreven op rekeningnummer BE22 3800 1511 0247 van Horizon Educatief vzw, Fortstraat 128, 8400 Oostende met als mededeling:”aanmonstercursus + [je naam]”

Programma

VRIJDAG 17 februari  2017
Horizon Educatief vzw in al haar facetten
Ervaringsgericht werken – leren met al je zintuigen
Kennismaking met WINDPAINTING

VRIJDAG 24 februari  2017
Omgaan met doelgroepen
Van groepsdynamiek tot methodiek
Kennismaking met WOESTE WILLEM

VRIJDAG 3 maart 2017
Oost west, kust best
Natuurexploratie op het strand
Kennismaking met ZEEKOFFER

VRIJDAG 10 maart 2017
Het verleden in een modern jasje
Thematisch en gefaseerd werken
Kennismaking met WALRAVERSYDE

VRIJDAG 17 maart 2017
Met beide voeten in de wereld
Visie en aandachtspunten wereldoriëntatie
Kennismaking met AARDBAL

VRIJDAG 24 maart 2017
Educatie met een smaakje
Evalueren in stijl
Kennismaking met GIEBELTON

 

Meer info?
Horizon Educatief vzw
Fortstraat 128
8400 Oostende
059 32 21 83
059 32 19 50
info@horizoneducatief.be