Nieuwe cursus Natuurgids

Vanaf september organiseert CVN  de cursus Natuurgids in het bezoekerscentrum De Grote Zaagbek (Oudenburg) samen met Natuurpunt Jabbeke. De natuurfocus ligt zowel op de polders als op de biotopen van het houtland (bos, heide, dreven). 

De vorming Natuurgids is een brede, gedegen opleiding gericht op het herkennen, begrijpen en vertalen van de natuur. Herkennen door het leren determineren van planten, dieren, vogels, ongewervelden en bijvoorbeeld wateronderzoek. Begrijpen door theorie en excursies rond thema’s als ecologie, planten, dieren, landschappen en het fysisch milieu (alle niet-levende factoren). Vertalen door kennis te maken met verschillende werkvormen en vaardigheden te ontwikkelen om met groepen volwassenen en gezinnen aan de slag te gaan.

Interesse? Op de website van CVN vind je alle nodige inlichtingen en kan je inschrijven. 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.