Inn2POWER

De windturbines op zee zijn imposante mastodonten. Hoog rijzen ze boven de zeespiegel uit. Het opbouwen van een windmolenpark is een werk van lange adem waarbij heel wat spelers betrokken zijn. Het project Inn2POWER wil alle kleine KMO’s die in de offshore windsector actief zijn in kaart brengen. In opdracht van de POM West-Vlaanderen ontwikkelen we een workshop voor leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. We willen de leerlingen sensibiliseren over de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van de offshore windindustrie. Daarnaast wil de workshop ook de studie- en carrièremogelijkheden uit de offshore windindustrie in de verf zetten.

In de workshop zoomen we in op de bouw van een offshore windturbinepark volgens het principe van een escape room. Als echte projectmanagers bouwen de leerlingen stap voor stap, van begin tot einde hun park op. Ze zetten een plan uit en zorgen ervoor dat alle puzzelstukken in elkaar passen, zonder zich  door onvoorziene omstandigheden te laten ontmoedigen. Deze sessie legt linken met STEM, brengt de verschillende offshore jobs in kaart en bevat heel wat interactieve materialen.  

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs & 3de graad secundair onderwijs
DUUR 2u
MAX. 25 leerlingen
AFSPRAAKPLAATS GreenBridge (oktober) of Horizon Educatief (januari)
LOCATIE Binnen
PRIJS Gratis
EXTRA Enkel van 7 tot 25 oktober in Green Bridge en van 6 tot 24 januari in Duin & Zee
MEER INFO Pieter Meeremans | Projectmedewerker Natuur- en Milieueducatief | pieter.meeremans@horizoneducatief.be

Meer info en inschrijven, klik hier.