CLEAN SEA

Concertation Locale Environmentale par une Approche Nouvelle SensibiliseringsActie

Aan beide kanten van de grens werken educatieve milieuorganisaties aan de sensibilisatie van kustgebruikers door het aanbieden van speelse, gevarieerde en participatieve activiteiten. Horizon Educatief (Oostende, BE) en CPIE Flandre Maritime (Zuydcoote, FR) beslisten om samen te werken aan een grensoverschrijdend Europees microproject rond de bewustwording over mariene vervuiling.

De Noordzee is rijk aan biodiversiteit maar sommige menselijke activiteiten kunnen het mariene leven ernstig verstoren. Afval en (micro)plastics in het bijzonder, zorgen vandaag voor één van de belangrijkste bedreigingen voor het marien milieu. Het doel van dit microproject bestaat erin om de kustgebruikers te sensibiliseren rond de oorsprong van mariene vervuiling, de gevolgen voor het zeeleven en de dagelijkse acties die leiden tot afvalreductie.

De vrijwilligers van beide organisaties zullen samenkomen en werken aan een actieplan rond deze thematiek. Daarnaast wordt ook een educatief pakket voor de 3e graad ontwikkeld. Het project loopt van 1 augustus 2018 tem 31 januari 2020.

Op dinsdag 19 november stellen de vrijwilligers de eerste resultaten van dit project voor aan alle geïnteresseerden. Het actieplan, de resultaten van de communicatie- en sensibilisatiecampagne en het verloop van het educatief pakket worden die avond gepresenteerd.

Programma:

17u30: onthaal

17u45: presentatie van project CLEAN SEA

19u00: receptie met hapjes

20u30: einde

Locatie: Halles aux Sucres, 9003 Route du Quai Freycinet 3 Môle 1, 59140 Duinkerke

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.