CLEAN SEA

Concertation Locale Environmentale par une Approche Nouvelle SensibiliseringsActie

Aan beide kanten van de grens werken educatieve milieuorganisaties aan de sensibilisatie van kustgebruikers door het aanbieden van speelse, gevarieerde en participatieve activiteiten. Horizon Educatief (Oostende, BE) en CPIE Flandre Maritime (Zuydcoote, FR) beslisten om samen te werken aan een grensoverschrijdend Europees microproject rond de bewustwording over mariene vervuiling.

De Noordzee is rijk aan biodiversiteit maar sommige menselijke activiteiten kunnen het mariene leven ernstig verstoren. Afval en (micro)plastics in het bijzonder, zorgen vandaag voor één van de belangrijkste bedreigingen voor het marien milieu. Het doel van dit microproject bestaat erin om de kustgebruikers te sensibiliseren rond de oorsprong van mariene vervuiling, de gevolgen voor het zeeleven en de dagelijkse acties die leiden tot afvalreductie.

In het kader van dit microproject organiseren beide organisaties een conferentie op zaterdag 24 november met als hoofdthema ‘mariene vervuiling’. Het onderwerp wordt via verschillende hoeken belicht: de voormiddag is voorbehouden voor de wetenschappelijke benadering, in de namiddag komen de sprekers aan bod die meer informatie geven over sensibilisatie en communicatie.

 

DOELGROEP Alle geïnteresseerden
DATUM zaterdag 24 november 2018
BEGINUUR 10u00
EINDUUR 17u00
LOCATIE Duin en Zee, Fortstraat 128, 8400 Oostende
PRIJS Gratis (inschrijven verplicht!)
MEER INFO Ruth Teerlynck | Verantwoordelijke project CLEAN SEA | ruth.teerlynck@horizoneducatief.be

 

De conferentie is volledig gratis maar inschrijven op voorhand is verplicht. Inschrijven kan online via dit inschrijvingsformulier.

Het volledige programma is hier te downloaden.